Basvaccination för hundar

Skydd mot valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation (HCC) är viktigt för alla hundar i Sverige. Dessa sjukdomar förekommer i landet och kan ha dödlig utgång.

Valpsjuka smittar direkt mellan hundar och angriper ögon, luftvägar och nervsystem. Parvovirus överlever länge i miljön och smittar via skor, utrustning och lokaler.

Symptom är mag- och tarmproblem så som kräkningar och diarré. HCC sprids främst via urin och kan smitta upp till ett år efter tillfrisknande. Sjuka hundar får feber som kan följas av hosta, blödningar, diarré, kräkningar och leversvikt.

Vi använder Nobivac DHP. Grundvaccination med spruta sker vid:

 • 7-8 veckors ålder
 • 12 veckors ålder
 • cirka ett års ålder

Detta skydd håller sedan i minst tre år.

Om modertiken är vaccinerad överför hon antikroppar via råmjölken till valparna. Detta skydd försvinner gradvis. Först när antikropparna försvunnit helt ger vaccination av valparna ett bra skydd.

Tilläggsvaccination mot kennelhosta

Kennelhosta är mycket smittsamt mellan hundar och orsakas av flera olika virus/bakterier.  Detta skydd är önskvärt för hundar som lever under högt smittryck, till exempel på hunddagis, pensionat, utställning, tävling eller där många hundar samlas. Tjänstehundar som behöver vara arbetsföra jämt har också nytta av vaccination. För en förut frisk hund är sjukdomen inte livshotande men den ger flera veckors skrällhosta och nedsatt arbetsförmåga.

Denna vaccination kan ges i samband med Nobivac DHP. Bäst skydd ger Nobivac KC, ges som nosdroppar. En del hundar tycker att nosdroppar är mycket obehagligt, dessa kan få Nobivac Pi + Respira Bb som injektion istället, ger ett enklare skydd. Det kan även ges till små, trubbnosiga hundar då genomslag (lindriga symptom på sjukdomen) kan uppstå för dem av KC.

Vaccination med spruta eller nosdroppar sker:

 • Varje år

Nobivac DHPPi + Respira Bb är ett alternativ vart tredje år istället för Nobivac DHP + Nobivac KC, om endast ett enklare skydd mot kennelhosta önskas eller om Din hund tycker att nosdroppar är obehagligt.

Våra rekommendationer bygger på Vaccinationsgruppen vid SVA rapport, www.sva.se. 2016-04-20

Basvaccination för katter

Skydd mot kattpest är viktigt för alla katter, även innekatter och katter på landet där det finns glest med katter. Sjukdomen ger ihållande kräkningar och diarré, ofta med dödligt förlopp. Kattpest orsakas av ett parvovirus som överlever länge utanför katten och därför lätt sprids med skor, kläder, utrustning osv.

Vi använder Nobivac Tricat.

Kattungar under fem månader:

 • Grund: Tricat 2 gånger med en månads mellanrum,

vid ett års ålder – Tricat.

 • Fortsättning: Vart 3:e år Tricat

Katter äldre än fem månader

 • Grund: Tricat en gång
 • Fortsättning: Vart 3:e år Tricat

Detta skydd håller sedan i minst tre år. Katter som är äldre än fem månader och som tidigare ej vaccinerats, kräver endast en vaccination för att få skydd mot kattpest i tre år.

Om kattmamman är vaccinerad överför hon skyddande antikroppar via råmjölken till kattungarna. Detta skydd försvinner gradvis. Först när antikropparna försvunnit helt ger vaccination av kattungarna ett gott skydd.

Vid försenad fortsättningsvaccination, räcker en dos om katten är riktigt grundvaccinerad.

Tilläggsvaccination mot kattsnuva

Skydd mot kattsnuva är önskvärt för katter som lever under högt smittryck, till exempel utställningar, hankatter som tar emot honor för parning, uppfödning, kattpensionat, flerkattshem och katter i bostadsområden med mycket katter.

 

Sjukdomen är vanligen inte livshotande men kronisk obotlig snuva kan utvecklas. Kattsnuvan orsakas av herpes- eller calicivirus som sprids huvudsakligen direkt mellan katter. Symptom som kan ses är nysningar och flöde från ögon och nos.

Smitta uppförökas ho katter som lever i stora grupper inomhus.

Vi använder Nobivac Tricat eller Nobivac Ducat. Vaccination med spruta sker:

Kattungar under fem månader:

 • Grund: Tricat 2 gånger med en månads mellanrum,

vid ett års ålder – Tricat.

 • Fortsättning: Årligen Ducat, Ducat, Tricat

Katter äldre än fem månader

 • Grund: Tricat, efter en månad Ducat
 • Fortsättning: Årligen Ducat, Ducat, Tricat

Katter som är äldre än sex månader och som tidigare ej vaccinerats, kräver två grundvaccinationer med fyra veckors mellanrum för att få skydd mot kattsnuva. Därefter krävs endast en vaccination/år.

Våra rekommendationer bygger på Vaccinationsgruppen vid SVA rapport, www.sva.se 2016-04-20