Basvaccination för hundar

Skydd mot valpsjuka, parvo och smittsam leverinflammation (HCC) är viktigt för alla hundar i Sverige. Dessa sjukdomar förekommer i landet och kan ha dödlig utgång.

Valpsjuka smittar direkt mellan hundar och angriper ögon, luftvägar och nervsystem. Parvovirus överlever länge i miljön och smittar via skor, utrustning och lokaler.

Symptom är mag- och tarmproblem så som kräkningar och diarré. HCC sprids främst via urin och kan smitta upp till ett år efter tillfrisknande. Sjuka hundar får feber som kan följas av hosta, blödningar, diarré, kräkningar och leversvikt.

Vi använder Nobivac DHP. Grundvaccination med spruta sker vid:

  • 7-8 veckors ålder
  • 12 veckors ålder
  • cirka ett års ålder

Detta skydd håller sedan i minst tre år.

Om modertiken är vaccinerad överför hon antikroppar via råmjölken till valparna. Detta skydd försvinner gradvis. Först när antikropparna försvunnit helt ger vaccination av valparna ett bra skydd.

Tilläggsvaccination mot kennelhosta

Kennelhosta är mycket smittsamt mellan hundar och orsakas av flera olika virus/bakterier.  Detta skydd är önskvärt för hundar som lever under högt smittryck, till exempel på hunddagis, pensionat, utställning, tävling eller där många hundar samlas. Tjänstehundar som behöver vara arbetsföra jämt har också nytta av vaccination. För en förut frisk hund är sjukdomen inte livshotande men den ger flera veckors skrällhosta och nedsatt arbetsförmåga.

Denna vaccination kan ges i samband med Nobivac DHP. Bäst skydd ger Nobivac KC, ges som nosdroppar. En del hundar tycker att nosdroppar är mycket obehagligt, dessa kan få Nobivac Pi som injektion istället, ger ett enklare skydd. Pi kan även ges till små, trubbnosiga hundar då genomslag (lindriga symptom på sjukdomen) kan uppstå av vaccinet.

Vaccination med spruta eller nosdroppar sker:

  • Varje år

Nobivac DHPPi är ett alternativ vart tredje år istället för Nobivac DHP + Nobivac KC, om endast ett enklare skydd mot kennelhosta önskas.

Våra rekommendationer bygger på Vaccinationsgruppen vid SVA rapport, www.sva.se. 2016-04-20

Basvaccination för katter

Skydd mot kattpest är viktigt för alla katter. Sjukdomen ger ihållande kräkningar och diarré, ofta med dödligt förlopp. Orsakas av ett parvovirus som överlever länge utanför katten och därför lätt sprids med skor, kläder, utrustning osv.

Vi använder Nobivac Tricat. Grundvaccination med spruta sker vid:

  • 7-8 veckors ålder
  • 12 veckors ålder
  • cirka ett års ålder

Detta skydd håller sedan i minst tre år. Katter som är äldre än sex månader och som tidigare ej vaccinerats, kräver endast en vaccination för att få skydd mot kattpest i tre år.

Om kattmamman är vaccinerad överför hon skyddande antikroppar via råmjölken till kattungarna. Detta skydd försvinner gradvis. Först när antikropparna försvunnit helt ger vaccination av kattungarna ett bra skydd.

Tilläggsvaccination mot kattsnuva

Skydd mot kattsnuva är önskvärt för katter som lever under högt smittryck, till exempel utställningar, hankatter som tar emot honor för parning, uppfödning och flerkattshem. Orsakas av herpes- eller calicivirus som sprids huvudsakligen direkt mellan katter. Symptom som kan ses är nysningar och flöde från ögon och nos. Sjukdomen är vanligen inte livshotande men kronisk obotlig snuva kan utvecklas.
Vi använder Nobivac Tricat eller Nobivac Ducat. Vaccination med spruta sker:

  • Varje år

Katter som är äldre än sex månader och som tidigare ej vaccinerats, kräver två grundvaccinationer med fyra veckors mellanrum för att få skydd mot kattsnuva. Därefter krävs endast en vaccination/år.

Våra rekommendationer bygger på Vaccinationsgruppen vid SVA rapport, www.sva.se 2016-04-20