Dräktighetsundersökning

Dräktigheten hos hund och katt är ca nio veckor. Tidigast under fjärde dräktighetsveckan kan ultraljudsundersökning påvisa foster i livmodern. Det går att se om fostren lever, man ser hjärtslagen tydligt. Det är omöjligt att säkert räkna antalet foster.

Efter 42 dygn är fostrens skelett så förbenade att de syns tydligt på röntgen. Röntgenbilden visar inte om fostren lever eller ej. Det brukar gå bra att räkna antalet foster. När förlossningen till synes är avslutad, men djurägaren misstänker ytterligare foster, kan röntgenbilden ge svar.

Dräktigheter med ett enstaka foster kan bli svåra förlossningar då detta enda foster blir större än om det vore fler.