Bandmask hos katt

Vuxna bandmaskar lever i rovdjurens tarmar och lägger ägg som kommer ut med avföringen. Om ett bytesdjur får i sig ägg utvecklas ett mellanstadium av blåsor med larver i dess inre organ, dynt. När rovdjuret sedan äter upp bytesdjuret utvecklas dynten till vuxna bandmaskar i rovdjurets tarm.

Endast utekatter som fångar och äter gnagare kan smittas av kattens bandmask. (Denna art går inte på räv och hund.) I pälsen runt ändtarmen syns risgrynstora, vita, rörliga maskdelar med ägg i. Katten kan magra, få ful, stripig päls, framfallna blinkhinnor, lös avföring och verka allmänt otrivsam. Människa är inte mottaglig för kattbandmaskens ägg.

För avmaskning fungerar medel som innehåller prazikvantel såsom Droncit. Kombinationer som ”tar allt” bör undvikas för att minska risken för resistensutveckling. Detta är ett lika stort problem som för antibiotika.

Utekatten fångar sedan  nya råttor och smittas igen. Behandling kan behöva upprepas flera gånger.

Våra rekommendationer bygger på undersökningar vid SVA, www.sva.se.