Kastrering

Varför kastrerar man hanhundar?

Hanhundens könsdrift får den, om man släpper ut den lös, att vandra långt för att leta efter löpska tikar. Det innebär risker i biltrafik, oro och ofta bråk med grannar.

En okastrerad hanhund råkar lättare i slagsmål med andra hanhundar.

Risken för prostatasjukdomar minskar med kastrering.

Om hanhunden har ena eller båda testiklarna i buken är dessa mer tumörbenägna än om de ligger på sin normala plats i pungen. Operation av en sådan hund går till som på en tik.

Din hund kan äta 1/2 portion frukost samma morgon som operationen.

Hur går operationen till?

 • Hunden får bedövning och smärtlindring.
 • Hunden får en slang i luftstrupen och sövs vidare med gas och syre.
 • Huden framför pungen rakas, tvål- och sprittvättas för att undvika sårinfektioner.
 • Lokalbedövning, liknande som tandläkare lägger, ges runt sårområdet och i pungen.
 • Testiklarna tas bort med alla sina hinnor, blodkärlen knyts åt.
 • Huden sys.

Uppvakning och eftervård

Under uppvakningen (”bakruset”) kan hunden vara extra känslig för ljus, ljud och beröring. Han kan vara yr och vinglig,
bli illamående och kissa på sig. Slangen som hunden haft i halsen kan orsaka lindrig hosta eller harkling.

Skötsel av Din hund efter bedövning

Hunden återhämtar sig under några timmar. Mat kan ges 12 timmar efter bedövningen, vatten kan ges så snart hunden blir törstig.

Hemma behöver hunden hållas stilla och avskild från barn och andra djur minst ett dygn. Smärtlindrande medel ges.

Krage måste vara på i 7 dygn tills hudstygnen kan tas bort. Om man passar hunden noga kan kragen tas bort under koppelpromenad och utfodring. Om hunden har känsliga öron behöver dessa vädras och skötas med öronrensmedel under kragtiden.

Varför kastrerar man tikar?

Tikens löpperioder är långa, tre veckor två gånger om året. Då måste hon passas ytterst noga för att hindra parning om man inte vill ha valpar. Om tiken används till jakt, tävling, utställning eller liknande så fungerar det sämre eller inte alls under löp.

Många tikar blir skendräktiga efter löpet med mjölk i juvret och kraftigt förändrat humör.

Juvertumörer är vanliga, varav hälften är elakartade, kastrering motverkar tumörbildning.

Livmoderinflammation är vanligt och kan vara dödligt om obehandlat. Sjukdomen bryter ut i samband med löp och återkommer i regel sedan allt värre för varje löp.

Din hund kan äta 1/2 portion frukost samma morgon som operationen.

Hur går operationen till?

 

 • En kanyl sätts i frambenet för att ge sömnmedel, tiken får en slang i luftstrupen och sövs vidare med gas och syre. Smärtlindring ges från början.
 • För att undvika sårinfektioner blir tiken rakad, tvål- och spritvättad på magen.
 • Både äggstockar och livmoder tas bort. Tiken kan sedan inte få valpar. Löpningen och efterföljande skendräktighet försvinner när äggstockens hormoner saknas.
 • Bukvägg, sår och hud sys var för sig.

Uppvakning och eftervård

Under uppvakningen (”bakruset”) kan tiken vara extra känslig för ljus, ljud och beröring. Hon kan vara yr och vinglig, bli illamående och kissa på sig. Slangen som tiken haft i halsen kan orsaka lindrig hosta eller harkling.
Vi sköter om alla nysövda djur med tillsyn, filtar, lugnande och smärtlindrande medel, vätsketillförsel och försiktig rastning efter behov.

 

Mat kan ges 12 timmar efter bedövningen, vatten kan ges så snart hunden blir törstig.

Hemma behöver tiken hållas still och avskiljd från barn och andra djur i minst 3 dygn. Smärtlindrande medel ges.

Krage måste vara på i 10 dygn tills hudstygnen kan tas bort. Om man passar tiken noga kan kragen tas bort under koppelpromenad och utfodring. Om hunden har känsliga öron behöver dessa vädras och skötas med öronrensmedel under kragtiden.

Varför kastrerar man hankatter?

Hankatter har mycket stark könsdrift som leder till lika stark vandringsdrift, hanen letar efter honor inom ett ganska stort eget revir. Han riskerar då att komma bort, skadas i trafik, svälta, fångas av rovdjur eller råka illa ut på annat sätt.

När hanen träffar andra hanar blir det slagsmål om honorna och om reviret. Detta leder till infekterade bitsår med bölder och spridning av smittor.

Mer än honorna är hanen högljudd och benägen att kissmarkera sitt revir.

Kastrering innebär att könskörtlarna tas bort, och då upphör könsdriften. Detta kan göras från 6 månaders ålder. På fleråriga hanar som redan grundlagt vandringsvanor har kastrering inte lika fullständig effekt.

Din katt kan äta 1/2 portion frukost samma morgon som operationen.

Hur går operationen till?

 • Pälsen på pungen tas bort och huden sprittvättas.
 • Testiklarna tas bort och blodkärlen knyts åt.
 • Såret läker på några dagar utan stygn.

Uppvakning och eftervård

Operationen görs under fullständig narkos. Din katt får bedövning som framkallar fullkomlig muskelavslappning och smärtfrihet. Bedövningen sitter i ungefär en timme, därefter bryter kattens kropp sakta ner bedövningsmedlet.

Under uppvakningen (”bakruset”) kan katten vara extra känslig för ljus, ljud och beröring. Han kan vara yr och vinglig, bli illamående, och kissa på sig.

Skötsel av Din katt efter bedövning

 • Låt katten vila ut lugnt, tyst, mörkt och varmt. Stör den inte!
 • Ställ fram vatten och låda.
 • Ge mat i liten mängd tidigast 12 timmar efter bedövningen.
 • Vatten kan ges så snart katten blir törstig.
 • Låt inte katten gå ut ensam förrän tidigast efter ett dygn.

Varför kastrerar man honkatter?

Honkatter kan få många ungar, upp till tre kullar per sommar med tre till sex ungar i varje kull. Så många kattungar finns det inte tillräckligt med goda hem till. Om Din honkatt ska få gå lös ute blir det därför nödvändigt att begränsa hennes fortplantning. Löpningen fortsätter oavbrutet eller med korta uppehåll så länge honan inte blir parad, oftast med uppehåll under vintern. Vid löpningen är många mycket högljudda, och en del kan kissa på oönskade ställen. Det kan bli besvärligt om man vill ha katten inomhus.

P-piller med progesteron kan ges en gång i veckan. Detta fungerar så länge ägaren strikt kommer ihåg pillren, och katten inte kräks upp något piller. Att rensa magen från hår genom att äta gräs och sedan kräkas är ett naturligt beteende för alla katter.

Med kastrering får man en pålitlig lösning. Kastrering ger även skydd mot juvertumörer, som hos honkatter nästan alltid är mycket elakartade.

Ibland hör man uttrycket ”sterilisering” för honkatter. Det är samma operationen som menas. Ordagrant betyder sterilisering egentligen att äggledarna binds av utan att äggstockarna tas bort, denna operation förekommer inte på djur.

Din katt kan äta 1/2 portion frukost samma morgon som operationen.

Hur går operationen till?

 • För att undvika sårinfektioner blir katten rakad, tvål- och sprittvättad på magen.
 • Både äggstockar och livmoder tas bort. Katten kan sedan inte få ungar. Brunstbeteendet (löpningen) försvinner när äggstockens hormoner saknas.
 • Bukväggen sys med kirurgisk ståltråd. Stygnen blir kvar hela livet. Denna tråd är vald för att den är stark, inte skaver och inte ger några ärr. Man kan lätt känna dessa stygn på kattens mage under huden.
 • Huden sys med tråd som smälter bort. Under läkningen bildas en förtjockning under huden.

Uppvakning och eftervård

Operationen görs under fullständig narkos. Din katt får bedövning som framkallar fullkomlig muskelavslappning och smärtfrihet. Bedövningen sitter i ungefär en timme, därefter bryter kattens kropp sakta ner bedövningsmedlet.

Under uppvakningen (”bakruset”) kan katten vara extra känslig för ljus, ljud och beröring. Hon kan vara yr och vinglig, bli illamående, och kissa på sig.

Skötsel av Din katt efter bedövning

 • Låt katten vila ut lugnt, tyst, mörkt och varmt. Stör den inte!
 • Ställ fram vatten och låda.
 • Ge mat i liten mängd tidigast 12 timmar efter bedövningen.
 • Vatten kan ges så snart katten blir törstig.

Smärtlindring

När katten vaknat kan den vara öm i såret. Läkemedel som lindrar detta ges operationsdagen och dagen efter.

Stillhet

Under tre dagar efter operationen behöver katten hållas i stillhet inomhus. Normal sårläkning tar 10 dagar. Katten får inte bita eller slicka på såret-i så fall måste krage eller tröja användas. Andra djur får inte heller röra såret.