Valppaket stor

För Dig som vill ge Din valp en god grund för ett hälsosamt och tryggt liv. Särskilt lämpligt för Dig som är förstahundsägare.

I paketet ingår nedanstående veterinära åtgärder som valpen behöver under sitt första levnadsår och träning med godkänd instruktör. Träningen inriktar sig på kroppslig omvårdnad och säkerhet vid veterinärundersökning.

  • Vaccination vid 12 veckors ålder
  • Veterinär hälsokontroll vid 6 månader. Rörelsemönster, tandväxling och grundlig klinisk undersökning samt hull, tillväxt och utfodring ingår. Djurvårdare visar kloklippning, tandvård eller annan hanteringsträning.
  • Träning samt vikt, hull och utfodring 4 gånger
  • Vaccination vid 1 års ålder
  • Telefonrådgivning hos djurvårdare 8 gånger
  • Recept på telefon för fästingprofylax
  • Sjukvård ingår ej

 

Valppaket mellan

Utvalda delar av det stora valppaketet. För Dig med större erfarenhet av hunduppfödning.

  • Vaccination vid 12 veckors ålder
  • Veterinär hälsokontroll vid 6 månader. Rörelsemönster, tandväxling och grundlig klinisk undersökning samt hull, tillväxt och utfodring ingår. Djurvårdare visar kloklippning, tandvård eller annan hanteringsträning.
  • Vaccination vid 1 års ålder

 

Vaccinationer

Du kan även välja enbart vaccinationer styckvis. Hunden ska under sitt första levnadsår få vaccination:

–       Vid 12 veckor och 1 års ålder,
–       mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvo.

Därefter upprepas grundvaccinationen vart tredje år.

Tilläggsvaccination  mot  kennelhosta görs varje år.