Urinvägsproblem hos katt

Tips för att hantera urinvägsproblem och stress hos katt

Katter kan drabbas av många olika typer av urinvägsproblem, till exempel urinvägsinfektion, kristaller i urinen, urinsten, njursjukdomar och stressrelaterad inflammation i urinblåsan.

För att ta reda på vilket eller vilka problem katten har måste man först ta ett urinprov. Här kan man se om det finns infektion med bakterier, kristaller eller bara inflammation utan bakterier. Ibland behöver man gå vidare med fler undersökningar, tex bakterieodling, blodprov, röntgen eller ultraljud.

Det allra mest förekommande är stressrelaterad inflammation i urinblåsan. Om man vill läsa mer om det tillståndet förekommer en mängd olika förkortningar bl a FIC, FLUTD, FUS osv.

Katter kan vara väldigt känsliga för stress, något vi oftast inte märker. De har dessutom den märkliga egenheten att reagera med inflammation och smärta i urinblåsan när de blir stressade.

Symptomen man ser är att katten kan bli orolig, springer till lådan och försöka kissa ofta utan att någon urin alls kommer eller bara en mycket liten mängd. De kan också sätta sig och kissa på ”fel” ställen, gärna på mjuka tyger. Ibland ser man blod i urinen eller mörk urin, ibland är urinen för ögat helt normal.

Vad som är stressande för en katt är mycket individuellt. Vanligt är flytt, ny familjemedlem så som ett nytt barn eller djur, besök av många människor osv. Det allra vanligaste är att umgänge med en annan katt stressar dem. Katter är av naturen ensamlevande och vill ofta inte bo tillsammans med andra katter, att de är kullsyskon eller har vuxit upp tillsammans hjälper ofta inte. Det kan även vara så att en annan katt stryker omkring utanför kattens hem, de behöver alltså inte ens fysiskt träffas. Det kan vara svårt för oss människor att se att katterna inte är helt överens, det behöver inte vara så att de bråkar och slåss.