Medicin

Vi erbjuder undersökning och behandling av de flesta vanliga sjukdomstillstånd hos Ditt husdjur.
Vi bokar in Dig med Ditt djur på en bestämd tid, och besöket äger rum på ett enskilt mottagningsrum.

Medicinska utredningar innebär en noggrann utfrågning av vad djurägaren lagt märke till. Dessa upplysningar ligger till grund för fortsättningen. Vanliga frågor är:

Hur länge? Blir det värre? Är djuret allmänpåverkat? Vad orkar det med? Äter? Dricker? Kissar? Bajsar? Sover? Leker? Kräkningar? Diarré? Hosta?

Därefter vidtar veterinärens undersökning med syn, hörsel, lukt och händer. Beroende på fallet ställs en diagnos och djurägaren får besked. Tillsammans beslutar veterinär och ägare om behandling. Djuret kan få vara kvar över dagen för t ex vätskebehandling med dropp.

I många fall behövs fler undersökningar, vanligast tar vi olika blodprov och/eller röntgenbilder/ultraljud. Om djuret inte behöver stanna kvar för vård lämnas dessa provsvar ut av veterinären på telefon.