Kräkningar/Diarré – hund

Mag- & Tarmstörningar

Hundar drabbas ofta av mag-tarmstörningar, ffa unga hundar. Oftast beror det på för mycket foder på en gång, plötsligt foderbyte, skämt foder eller att hunden ätit något olämpligt. Hundar kan även äta osmältbara saker som fastnar i tarmen – då behövs brådskande operation.

Den godartade formen

Här får Du råd för den vanligaste, godartade formen:
Hunden kräks upp maten, slutar äta, kan fortsätta kräkas
på tom mage (gul-vitt skum) och får sedan diarre.
Allmäntillståndet är gott och temperaturen normal
(omkring 38.5).

Läkeprocess

Tillvägagångssätt

 • Fasta i 1 – 2 dygn tills alla kräkningar/diarréer upphört.
 • Ge rikligt med friskt vatten eller mata med näringslösning: 1 msk honung + 1 tsk salt + 1 krm bikarbonat löses i 1 L kokande vatten, får svalna under lock, förvaras i kyl och värm till ljummet så mycket som går åt per gång. Ge litet i taget ofta. Dygnsbehovet vätska är normalt 50 ml/kg, alltså för 5 kg hund 2 ½ dl, 10 kg hund 5 dl, 20 kg hund 1 l. Vid förluster genom kräkningar/diarré ökar behovet upp till dubbelt.
 • Fortsätt sedan i 2 dagar med små mängder dietfoder flera ggr/dag, ca 1 tsk till små hundar, 1 msk till stora hundar.
 • Blanda därefter under 2 dagar in färdigblandat dietfoder, som finns att köpa hos oss. Öka försiktigt portionsstorleken och minska därmed antalet mål/dag.
 • Om du ser en förbättring kan du efter 4 dagar gradvis börja blanda in hundens vanliga foder, låt detta ta flera dagar för att så småningom utesluta dietfodret helt.
 • Det är viktigt med tålamod, har man för bråttom blir det lätt bakslag så att man måste börja om. Rovdjur, så som hund, tål av naturen väl att fasta.
 • Pro-Kolin/Diarsanyl/Canikur
  – Tillskottsmedel i form utav en pasta som hjälper till att återställa balansen i tarmen – finns hos oss!

Kontakta veterinär om hunden:

 • blir försvagad
 • inte kissar
 • får blodiga kräkningar/diarréer
 • får feber över 39 grader och/eller kräks upp all vätska

Kräkningar/Diarré – katt

Allmänt om mag- och tarmproblem hos katt
En mer eller mindre hög frekvens av kräkning förekommer naturligt hos alla katter. De har behov av att kräkas upp päls som hamnar i magen när de tvättar sig och även av att kräkas upp päls/hud/delar av bytesdjur som de fångat. När katter drabbas av sjukliga problem med mag-tarmkanalen ser man det som onormalt hög frekvens av kräkningar, eller som diarré eller förstoppning.

Dessa kan bero på en mängd olika orsaker och vara allt från snabbt övergående till direkt livshotande. Exempel på orsaker är parasiter, virus, bakterier, främmande föremål i mage eller tarm och allergi eller överkänslighet mot födoämnen. Kräkningar och diarré kan även orsakas av sjukdom i andra organ, så som lever, njurar, bukspottkörtel och sköldkörtel. Kontakta alltid veterinär om din katt är allmänt dålig eller hängig i samband med att den har kräkningar eller diarré.

Kräkning

Om din katt kräks, men inte är allmänpåverkad, kan du först prova att behandla den hemma. Börja med att fasta katten helt; ingen mat alls i ca 6-12 timmar. Katten ska heller inte ha något att dricka de första 6 timmarna. Efter 6-12 timmar utan kräkning kan dietmat ges i mycket små portioner, knappt 1 tsk åt gången, med ca 2 timmars mellanrum. Öka sedan fodergivan successivt till normal mängd på ca 3-4 dagar. Dietmat för katt är t ex specialfoder från veterinärklinik eller kokt vit fisk. När katten mår bra i magen med dietfodret kan successiv övergång till vanligt foder göras.

Kontakta veterinär om din katt inte slutar kräkas, trots att den inte har fått vatten eller mat på några timmar.

Kontakta veterinär om din katt börjar kräkas direkt igen, när den får vatten eller mat.

Diarré

Om din katt har diarré, men mår helt bra för övrigt, börja med att fasta katten helt. Alltså ingen mat alls på 12 timmar. Katten måste dock ha tillgång till vatten. Efter 12 timmars fasta kan dietmat ges i små portioner, först ca 1 tsk åt gången, 6 ggr per dygn. Öka fodergivan successivt på 3-4 dagar. Dietmat är t e x specialfoder från veterinärklinik eller kokt vit fisk, eventuellt tillsammans med kokt grötris, men alla katter vill inte äta ris. När katten mår bra i magen med dietfoder kan successiv övergång till vanligt foder göras.

Kontakta veterinär om katten blir hängig och allmänpåverkad av sin diarré.

Kontakta veterinär om diarrén inte upphör, trots fasta och dietmat, eller om diarrén kommer tillbaka igen när katten får mat.

Överviktig katt som inte äter

Katter med övervikt är mycket känsliga för att vara helt utan mat. De nedbrytningsprocesser som aktiveras i kroppen när man inte får mat, leder hos katter av någon anledning till att fett lagras in i cellerna i kattens lever. Detta skadar levern och dess funktion blir nedsatt, vilket gör att katten mår illa och absolut inte vill äta. På så sätt bildas en ond cirkel. Om en överviktig katt inte äter alls är det viktigt att söka veterinär på ett tidigt stadium.