Kirurgi

Vi erbjuder undersökning och behandling av de flesta vanliga sjukdomstillstånd hos Ditt husdjur.
Vi bokar in Dig med Ditt djur på en bestämd tid, och besöket äger rum på ett enskilt mottagningsrum.

Kirurgi görs i regel på förmiddagen, (eller om akut under dagen/kvällen). Vi kan utföra de flesta buk- och mjukdelsingrepp. Djuret får komma in på morgonen. Många ägare är rädda för att låta sitt djur bli nedsövt. Det går förstås aldrig att helt utrota alla risker, men med omsorgsfull hantering blir risken liten: Djuret vägs och undersöks noggrant av veterinär. Vid särskild misstanke kan vi ta blodprov för att undersöka lever, njurar och andra inre organ.

Efter att ha fått lugnande medel får djuret en plastnål fastsatt i ett blodkärl på frambenet. Därför blir pälsen rakad där. Det finns olika narkosmedel och vi kan välja extra skonsamma kombinationer för ömtåliga patienter. Näringsdropp kan tillföras i plastnålen under operationen och efteråt. Det hjälper djuret att återhämta sig från narkosen.

Det nedsövda djuret får en andningstub nedförd i luftstrupen, det är förklaringen till lätt rethosta några dagar efteråt. Tuben gör det möjligt att tillföra syrgas och narkosmedel, sådan inhalationsnarkos är den skonsammaste och mest lättstyrda. Ett tillräckligt stort hudområde blir rakat och tvättat, och sedan inklätt med sterila dukar. Det går åt flera personer, en som övervakar narkosen, en eller två sterilklädda kirurger och en som hjälper dem att öppna förpackningar.

Efteråt får djuret vila ut under övervakning med fortsatt dropp, mediciner och smärtlindring. Nedkylning motverkas med filtar och varmvattenflaskor.

Du får hämta hem djuret på eftermiddagen.